Budföring – inlärning

Hur ser det färdiga momentet ut?


Hunden ska tillsammans med sin förare ta kontakt med en främmande person ”mottagare”. Därefter går föraren med hunden kopplad en sträcka i anvisad riktning, gör sedan helt om halt och kopplar loss hunden. På kommando skall hunden i raskt tempo springa till mottagaren och sätta sig vid dennes vänstra sida. Mottagaren skall klappa hunden och därefter sända den tillbaks till föraren.
 
Hunden ska också klara en störning i form av skottlossning då den befinner sig på halva sträckan. Skottlossning sker i båda riktningarna.
 
Beteenden, signaler och intensitet
De beteenden som ska påverkas är att spring fort och att ta kontakt. Bästa sättet att utlösa de önskade beteendena är att göra sig superintressant för hunden så att den vill ta kontakt och att ropa och röra sig bort från hunden. Hunden behöver stor motivation för att både springa och ta kontakt.
 
Planera övningarna
Bäst är att välja öppna platser såsom ängar och gräsplaner för övningarna. Undvik vägar och stigar under inlärningen. Det är lätt att budföringen blir situationsbunden. Hunden ska allti kunna se mottagaren. Undvik störningar under de första övningarna.
 
Skapa kontakt med mottagaren
Börja med att skapa en god kontakt med den som ska agera mottagare. I den första övningen hälsar mottagaren på hunden. Sedan går både föra, hund och mottagare den tänkta budföringssträckan på c:a 30 meter. Bäst effekt får man om man går sträckan flera gånger fram och tillbaks med hunden placerad  mellan förare och mottagare.
 
Mottagaren kan gärna visa hunden en godbit. Förare och mottagare kan kasta en för hunden åtråvärd leksak fram och tillbaka mellan sig under promenaden. Mottagaren är den som ska ta initiativet med leksaken och gärna bolla och finta för att väcka hundens intresse. Observera docka att godis och leksak inte får bli huvudändamålet utan bara bara ska hjälpa till att öppna kontakten med mottagaren. Under de första vandringarna tillsammans på sträckan stannar alla tre vid slutet av sträckan och mottagaren engagerar sig med hunden medan föraren är passiv. Det är viktigt att mottagaren agerar så att hunden upplever henne/honom som ytterst intressant.
 
Nästa steg är att mottagaren går sträckan ensam tillsammans med hunden. Vid slutet av sträckan ser mottagaren till att hälla en aktiv kontakt med hunden och kopplar loss. Mottagaren tränar nu också på att hunden ska sitta vid hans vänstra sida med bibehållet intresse. Hunden ska också vänjas vid att bli klappad av mottagaren och helst tycka att det är angenämt. 
 
Det är viktigt att hunden inte får chansen att återvända till föraren utan kommando, vilket är lättast att träna innan man låter hunden träna själva springandet. Behövs det får mottagaren engagera hunden i någon lek för att förstärka kontakten med hunden.
 
När hunden visar att den gärna är hos mottagaren kopplas den igen och följer med mottagaren tillbaks till föraren.
 
De här övningarna, och då särskilt koppla loss övningarna, kan gärna upprepas några gånger innan man låter hunden få springa. Hunden ska kunna uppehålla sig hos mottagaren av rent intresse utan att hela tiden hållas fast i halsbandet. Fasthållandet leder oftast till att hunden tjuvstartar när mottagaren sedan släpper halsbandet.
 
Träna in sträckan, intensiteten och ingången.
Själva springandet påverkas av retningar genom att mottagaren springer ifrån hunden och ropar på den.
 
Springandet i budföringen är ett av de få beteenden där intensiteten skall vara hög redan vid inlärningen. Det är svårt att höja farten efter hand.
 
Kontakten med mottagaren i slutet av sträckan är sluthandlingen och förstärkningen. Vid inlärningen ska mottagaren självklart använda sig av de påverkningar hunden redan kan d.v.s. ”hit”, ”fot”, ”sitt” och ”bra”.
 
Startkommando får inte användas förrän hunden förstår vad det är den ska göra. Hunden ska kunna springa hela sträckan i full fart och vis slutet av sträcka söka kontakten med mottagaren innan kommandot läggs på. Annars kan kommandot lätt få betydelsen att springa mållöst vart som helst.
 
Vid första övningen av sändandet skall sträckan åter vandras en eller flera gånger och kontakten med mottagaren ska vara god.
 
Första sändandet
Föraren håller hunden i halsbandet och kastar föremålet till mottagaren, men är i övrigt passiv.Mottagaren springer och ropar glatt några gånger på hunden och kan gärna kasta upp och fånga föremålet under vägen, stannar vid sträckans slut, vänder sig om och ropar en sista gång på hunden.
 
Under tiden ska hunden stå upp hos den passiva föraren. Föraren ska inte försöka uppmuntra hunden, det leder bara till att hundens koncentration störs och intresset för mottagaren minskar och det är ju inte vad vi vill åstadkomma.
 
Om hunden gör försök att komma loss för att rusa efter, får detta absolut inte dämpas, eftersom det är nu grunden läggs för ett högt tempo.
 
När mottagaren stannar släpps hunden utan kommando, Hunden ska nu bara uppleva retningen, genomföra handlingen och komma till målet och förstärkningen.
 
Om det behövs kan mottagaren använda kommandot ”fot” och ”sitt”. Kommer hunden in och sätter sig självmant vid sidan direkt skall givetvis inga kommandon användas utan hunden ska få fysisk kontakt direkt och först därefter förstärkning. Det är ingen brådska att ge godbiten.
 
Hunden ska nu ta upp den inlärda kontakten och uppehålla sig hos mottagaren utan att behöva hållas fast. Försöker hunden genast återvända ska den hindras med ”nej” och ges förnyad kontakt. Det är mottagaren som ska bestämma när hunden ska få springa.
 
 Återsändandet sker på samma sätt som sändandet. Mottagaren blir passiv, hunden ska stå upp och hållas i halsbandet. Föraren ropar, springer ett par steg, vänder sig om och ropar igen. Nu släpps hunden och det är föraren som påverkar hunden att komma in direkt.
 
När övningen är slut tar förare, hund och mottagare kontakt med varandra innan de skiljs åt.
 
Lägga på kommandot ”marsch”
När hunden klarar att springa 30-meterssträckan utan att tveka och med hög intensitet lägger vi på kommandot ”marsch”. 
 
Efter kontakten startar de första sändandet, där mottagaren stå på för hunden lämpligt avstånd. När föraren kommenderar ”marsch” ska mottagaren göra upprepade ruscher bort från hunden.
Hunden ska stå upp och hållas i halsbandet. Föraren håller fast hunden i halsbandet och släpper den inte förrän på det tredje ”marsch”-kommandot. Om hunden blir ivrig får den absolut inte dämpas!
Mottagaren tar emot hunden på samma sätt som i tidigare övningar. Återsändandet utförs på samma sätt som sändandet men med ombytta roller.
 
Den fortsatta träningen
De närmast följande övningarna genomförs på samma sätt. Så småningom minskar man antalet vandringar av sträckan före sändandet så att hund och förare bara går fram till mottagaren en enda gång och hälsar före sändandet och föraren går sträckan med hunden en enda gång från mottagaren till startpunkten. Däremot ska ”flocken” alltid återförenas på träningarna. Man kan givetvis låta hunden springa sträckan ett par gånger fram och åter innan flocken återförenas. Se bara upp med att hunden inte hinner tappa intensiteten i springandet.
 
Budföringssträckans längd förlängs successivt så att hunden kan springa fram och åter med hög intensitet på en 100-meters sträcka. Sittande vid ingång och start
När hunden är säker på marschkommandot och springer sträckan säkert är det dags att träna in sittande vid ingång och start. Ingången skall se ut som vid inkallning, d.v.s. hunden skall vända upp mot förarens/mottagarens vänstra sida och sätta sig snabbt och rakt och sitta kvar medan den blir klappad och invänta marschkommandot. Om hunden inte kan ingången sedan tidigare skall den tränas in separat. Detsamma gäller start från sittande. Hunden bör sedan tidigare kunna ”sitt, stanna kvar”.
 
Störningar
När hunden kommit så långt är det dags att lägga in störningar i form av skottlossning när hunden passerat halva sträckan. Tänk på att i början placera skytten långt från ”stigen”, c:a 50 meter, och så att vinden ligger från ”stigen” mot skytten. Minska successivt avståndet till skytten till c:a 20 meter. Hunden ska också tränas så att den klarar störningar i form av fler människor och hundar inom synhåll från sträckan.
 
Till slut ett litet tips.
Ge akt på hunden före sändandet och passa på att sända hunden när du ser att den är koncentrerad på mottagaren.
 
  
 Vanja Sundqvist

 

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: