Bruksgrenen Rapport

Rapporthundens ursprungliga användningsområde var i militär verksamhet för att upprätthålla kontakten mellan olika förband genom att meddelanden skickades med hunden. Det finns många fantastiska historier att läsa om dessa hundars bravader framförallt från första världskriget.
 
Kort beskrivning av rapportgrenen
Tävlingsgrenen rapport bygger på det ursprungliga arbete som hundarna under kriget utförde. Rapporthunden ska så snabbt som möjligt springa mellan två förare som befinner sig på olika stationer. Den ska vara tyst för att inte röja stationen för ”fienden” och den ska klara störningar i form av skottlossning och andra hundar utefter sträckan.
 
Varje tävlingsekipage består av en hund och två förare. Huvudföraren är den förare som tävlar med hunden i de övriga momenten lydnad och uppletande. Hjälpföraren är vanligen en familjemedlem eller någon annan person som hunden är bekant med och har en relation till. 
 
I den högsta klassen, elitklass, ska hunden springa totalt fyra sträckor mellan olika stationer.
 
 
 
En av förarna stannar på A-stationen medan den andra föraren tar hunden med sig till B-stationen som är belägen 1100 meter från A. De tävlande väljer själva vilken av förarna som ska stanna på A-stationen. 
 
Hunden skickas från B till A och föraren på B-stationen går därefter 400 meter till C-stationen. Den andra sträckan som hunden ska springa är mellan A och C, d.v.s. 1500 meter. Hunden skickas därefter tillbaka till A-stationen och föraren på C-stationen gör en sista förlängning på 500 meter till D-stationen. Den fjärde och sista sträckan som hunden springer från A till D är alltså 2 km. Elitklasshundarna springer totalt  6,1 km. 
 
Rapporttävlingen
Tävlingen börjar med lottning av startordning. Efter lottningen beger sig de tävlande till A-stationen där det finns uppbindningsplatser utmärkta med startnummer.
 
När förarna har satt på sina hundar tjänstetecken och bundit upp dem vid sina uppbindningsplatser så kallas de fram till startplatsen av tävlingsledaren. Startplatsen brukar vara 50-100 meter från uppbindningsplatserna. Det förekommer att domarna går runt vid uppbindningsplatserna och kontrollerar att hundarna är tysta medan tävlingsledaren informerar de tävlande om officiell tävlingstid så att de tävlande kan ställa om sina klockor efter den angivna tiden.
 
Stationernas uppbyggnad

På varje station finns det alltså en tävlingsledare som går i genom stationsområdets uppbyggnad. Innan hunden skickas ska den gå fot på en 20 meter lång framföringssträcka fram till starten. Vid tjuvstart ska hunden kunna kallas tillbaka innan den passerat 10-metersgränsen. Stationsområdet är 50 meter från starten. Framföringssträckan, startpunkten, 10-metersgränsen och 50-metersgränsen är utmärkta och det är dessa märkningar som tävlingsledaren går i genom.
 
Bakom uppbindningsplatserna brukar tävlingsledningen anvisa uppvärmningssträcka. Framföringssträckan är 20 meter. Om hunden tjuvstartar måste den återkallas inom 10 meter, i annat fall diskvalificeras den. Från startpunkten är det 50 meter till stationsgränsen. När man tar emot hunden är det först vid den gränsen som man får ropa på hunden. Om man ropar innan hunden kommit innanför stationsområdet erhålls max betyg 9. Vid sändande måste hunden passera stationsgränsen inom 1 minut. Om hunden har passerat stationsområdet och kommer tillbaka innanför gränsen så får den inte sändas om.
 
 
 
Utmarsch till B-stationen
På tävlingsledarens order hämtar de tävlande sina hundar går gemensamt ut till B-stationen. Hundarna går då i startnummerordning. En tävlingsledare och en domare stannar på A-stationen och en tävlingsledare och en domare går med ut. Den förare som ska stanna kvar på A-stationen kan följa med fram till startpunkten. 
 
Förutom tävlingsledare och domare följer två skyttar med den ”karavan” som ska gå mot B-stationen. Skyttarna stannar utefter sträckan. Skyttarna står ca 30 meter från sträckan och avlossar skott för varje hund som passerar. En skytt står normalt placerad 300-400 meter från A-stationen och den andra på ungefär samma avstånd från B-stationen.
 
 Framföringen och starten
När hundarna och de förare som gått ut kommit fram till B-stationen binds hundarna upp vid sina platser på motsvarande sätt som vid A-stationen. Tävlingsledningen bestämmer starttiden och skriver ut tidlappar till var och en. Tiolappen lägger föraren i den rapporthylsa som hunden ska förses med innan den sänds. Hundarna skickas sedan med 3 minuters mellanrum. För den första hunden räknar tävlingsledaren ner: ”3 minuter – 2 minuter – 1 minut – 30 sekunder – 10 sekunder – 5 sekunder – skicka!” För övriga börjar nedräkningen vid 2 minuter. Det är dock tillåtet att ta loss sin hund och starta uppvärmning vid 3 minuter, d.v.s. när föregående hund skickas.
 
Hunden kan ha rapporthylsan på under hela tävlingen om man så önskar. Den kan annars sättas på innan framföringen eller vid sändandet. Om man väljer att sätta på rapporthalsbandet vid starten så måste det hållas dolt och får inte sättas på förrän tävlingsledaren kommenderar ”Skicka”.
 
Framme vid starten ska hunden sitta minst 30 sekunder, så det gäller att se till att man är framme innan tävlingsledaren säger ”30 sekunder”. Om man kommer fram för sent, så måste hunden ändå sitta i 30 sekunder innan den får skickas. Tävlingsledaren räknar då ned från 30 när man är framme vid starten men vid beräkning av hundens tid på sträckan utgår man från den tilldelade starttiden.
 
Bedömning
Betyget sätts utifrån stationsuppträdande och snabbhet. Idealtiden sätts utifrån den hund som har snabbaste tid totalt på samtliga sträckor. Tidsnerdragen räknas så att man får en halv betygsenhets nerdrag för varje intervall på 1 minut och 30 sekunder efter snabbaste hund. Följaktligen ger 1.30 – 3.00 efter snabbaste hund max betyg 9,5. Om man är 3.01-4.30 efter snabbaste hund erhålls max betyg 9,0 osv.
 
Mottagandet
Förarna på A-stationen får information om när hundarna ska skickas och tävlingsledaren brukar ropa när det är dags att komma fram till mottagningspunkten (starten) .
 
Förlängningen
 När samtliga hundar skickats förflyttar sig förarna på B-stationen till C-stationen. Ekipagen går på led i startnummerordning. Även tävlingsledare och domare följer med från B till C. 
 
Förr gick tävlingsledaren sist i ledet och droppade mjölksyra, som skulle fungera som spårförstärkare, i spåret, men detta slopades 2007.
 
Start och startordning på C-stationen
Tävlingsledningen på A-stationen får via kommunikationsradio eller mobiltelefon uppgift om när C-stationen är redo för mottagande. Tävlingsledaren på A-stationen informerar om starttider och lämnar ut tidlapparna till de tävlande. Sedan följer motsvarande procedur som på B-stationen.
 
Hundarna skickas alltid i den ordning de inkommit till stationen. Det innebär att om någon hund blivit omsprungen så ändras den ursprungliga startordningen.
 
Den tredje sträckan, från C-stationen till A-stationen, är den sträcka som rapporthundarna oftast har problem med att hålla tempot uppe. Ofta börjar hunden bli trött och den ska nu ut på en ”känd” sträcka, d.v.s. en sträcka utan förlängningar, som den redan sprungit en gång fast åt motsatta hållet. En rutinerad hund vet att A-stationen står stilla och att medan den tar sig ner till A så kommer den station som den lämnar att förflyttas. 
 
Den fjärde och avslutande sträckan
Förfarandet vid starten vid A-stationen på den fjärde sträcka är detsamma som för den andra sträckan. Tävlingsledningen på D-stationen får uppgift om när A-stationen är redo för start och lämnar ut tidlapparna till de tävlande. När den fjärde sträckan är avverkad och hundarna har kommit till D-stationen är specialmomentet avslutat och förarna återvänder med hundarna till A-stationen. Härefter följer uppletande och lydnad på samma sätt som för spår- och sökhundsgruppen.
 
För mer information om tävlingsgrenen läs Regler för officiella bruksprov (2007-01-01–2011-12-31) 
 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: