Magomvridning – livshotande tillstånd

Vad är magomvridning?
Magomvridning hos hund är ett akut livshotande tillstånd som kräver att hunden snabbast möjligt kommer till behandling!

Som framgår av namnet har magsäcken ändrat läge. Främre delen av magsäcken har vridit sig ner på höger sida i buken. Detta leder till att övre magmunnen snörs åt. Vanligtvis sker också en åtsnörning ungefär mitt på magsäcken. Foder, vätska och gas i matsäcken kan inte komma vidare bakåt i mag- /tarmkanalen eller kräkas upp, istället jäser magsäcken upp. Ofta blir också mjälten klämd och svullnar upp. Det ökade buktrycket orsakar försvårad andning och cirkulationskollpas på grund av magsäckens press mot mellangärdet och lungorna samt mot de stora kärlen i bukhålan. Döden kan inträda inom en halvtimme, men sjukdomsförloppet varierar från fall till lfall.

Vilka drabbas?
Sjukdomen förekommer vanligast hos storvuxna hundraser med djup bröstkorg såsom Grand Danois, Schäfer, Dobermann, Blodhund, Boxer, Borzoi och Irländsk Setter. Flertalet insjuknade djur tillhör åldersgruppen 4- 10 år, men sjukdomen ses även hos yngre och äldre hundar. Magomvridning är ungefär lika vanligt förekommande hos båda könen. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd. Eftersom det är en viss typ av hundar som drabbas kan man dock misstänka att kroppsbyggnaden har en viss betydelse. Man vet att för stora portioner foder eller stort vattenintag, framför allt i samband med motion, kan vara en utlösande faktor. En medfödd slapphet i övre delarna av magsäcken kan också vara en bidragande orsak. Hundens rörelser kan få de fyllda och slappa övre delarna av magsäcken att ändra läge. Magomvridning ses även sällsynt hos hundar som utsatts för stress t. ex. hos hundar som inte trivs hundgård eller andra stängda utrymmen och hos valptikar de närmaste dagarna efter valpning.

LÄR DIG KÄNNA IGEN SYMTOMEN!!!
En hund som drabbats av magomvridning är orolig och försöker kräkas men får endast upp skummigt slem. Buken ökar i omfång och blir ofta tydligt utspänd. Andningsproblem uppstår så småningom och hunden vill ogärna ligga ner. Störning av blodcirkulationen uppträder då den utspända magsäcken hejdar det venösa återflödet av blod till hjärtat och en chock utvecklas. Om tömning av magsäcken inte sker snabbt, är risken mycket stor att hunden dör.

Hunden måste alltså snarast under veterinär behandling när dessa symptom uppträder!!!

Behandling
I det akuta läget punkteras magsäcken med en kanyl så att gasen kan tömmas för att minska pressen på lungor och kärl. därefter förs en gummislang genom matstrupen ner i magsäcken vilken töms på ytterligare gas och på foder med hjälp av en speciell suganordning. Resultatet av tömningen kontrolleras genom röntgen av magsäcken efter att man tillfört små mängder kontrastmedel.

Det är viktigt att magsäcken töms fullständigt annars kan den inom kort jäsa upp igen. Hunden kan behandlas för eventuell chock samtidigt med tömningen. Lyckas det inte att tömma magscöken på detta sätt, måste man akut utföra en bukoperation, för att denna väg avlägsna maginnehållet. Efter tömningen av magscäken måste hunden stanna kvar på sjukhuset för eftervård, observation och vila. Risken för ny uppjäsning och/eller utvecklandet av cirkulatorisk chock gör att hunden måste övervakas kontinuerligt.

Komplikationer
Andra komplikationer som kan uppstå till följd av magomvridning är störningar i hjärtrytmen och försurning av blodet. Dessa komplikationer måste ibland behandlas medicinskt.

Operation förebygger återfall
Det kan också ha uppstått skador på magsäcksväggen som kräver att hunden opereras inom de närmaste dagarna. Hunden och dess magsäck måste vila de närmaste dygnen efter den akuta attacken, varför vätska och näring måste tillföras via dropp. När hunden har mått bra i några dygn kan man försiktigt utfodra den med dietkost i små portioner. Hundar som har drabbats av magomvridning måste opereras för att de i framtiden skall slippa återfall. Utan denna förebyggande operation sker återfall i 99% av fallen.

Operationen utförs 5 – 7 dagar efter det akuta anfallet, efter att hundens allmäntillstånd har förbättrats. En operationsteknik som praktiseras innebär att man fixerar magsäckens övredel i dess normala läge genom att sy fast den till mellangärdet. Patienten stannar kvar ca sju dagar efter operationen för övervakning av operationssåret och för att genomgå ett dietprogram med succesivt ökade portioner lättsmält föda. Återfall av sjukdomen är mycket ovanligt hos hundar som opererats. För att minimera risken för återfall bör dock utfodringsrutinerna ändras. I hemmet ges hunden den närmaste tiden efter operationen full dygnsranson dietkost, fördelat på 4 – 5 måltider. Därefter sker succesiv övergång till dn fodertyp hunden fått tidigare, men alltid fördelat på tre måltider.

Förebyggande åtgärder för icke insjuknade hundar
Ge aldrig hunden mat två timmar före och en timme efter motion.
Låt aldrig hunden få dricka mycket vatten på en gång, särskilt inte om den är andfådd efter motion. Om den är mycket törstig, låt den dricka i etapper med någon kvarts mellanrum. Den ovan nämnda utfodringsrutinen rekomdeneras även för icke insjuknade hundar inom ”risk-raser” för att minska risken för livshotande magomvridning.

Rådgör alltid med veterinär om Din hund visar tecken som kan tyda på magomvridning!

Det kan även finnas anledning att kontrollera försäkringsvillkoren, om man har en hund i riskgruppen, eftersom operation och eftervård ger en lång sjukhusvistelse och därmed kan bli kostsam.

Vanja Sundqvist

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: