Resa med hund

Sedan kravet på karantän efter resor till andra EU- och Efta-länder avskaffades, är det lättare att ta med sig hunden på utlandsresor. Och visst kan det vara skönt att slippa lämna bort en kär familjemedlem när det är dags för semester. Men att resa med hund kräver ändå en hel del planering och åtgärder. Krav ställs vid både införsel till andra länder och vid hemkomsten, på bland annat avmaskning, vaccination och id-märkning. Det gäller att vara ute i god tid och att vara villig att ta på sig kostnaderna för de nödvändliga förebyggande åtgärderna.
Det är också bra att noga tänka igenom vilka riskerna ändå är att hunden blir smittad av någon av de allvarliga sjukdomar eller parasiter som finns i andra länder i Europa, men inte i Sverige. Det är  oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige.

REGLER VID UTLANDSRESA
Från och med 3 juli 2004 gäller nya gemensamma EU-regler för införsel av hund till Sverige efter utlandsresa. Framför allt innebär dessa att det tidigare införseltillståndet, vaccinationsintyget och friskintyget avskaffas och ersätts med pass för hunden, där behörig veterinär noterar vilka åtgärder som vidtagits.

Kraven på ID-märkning, rabiesvaccination, godkänt blodprov och avmaskning kvarstår fortfarande, medan kraven på vaccination mot valpsjuka och leptospiros försvinner. Dock rekommenderar Jordbruksverket starkt att dessa vaccinationer görs, för att förhindra att sjukdomarna förs in i Sverige.
Kontakta gärna veterinär för aktuell information. Det går också bra att kontakta Jordbruksverkets smitt-skyddsenhet på telefon 036-15 50 00, eller gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, telefon 018-67 40 00, eller www.sva.se ger också upplysningar om sjukdomar och parasiter i utlandet, samt införselregler.

 SJUKDOMAR OCH PARASITER
Många allvarliga och smittsamma hundsjukdomar som inte finns i Sverige, förekommer i olika utsträckning i övriga Europa. Risken för smittsamma sjukdomar varierar i olika regioner. Rådgör gärna med din veterinär om vilka skyddsåtgärder som behövs för din hund i just det område den kommer att vistas i. Du kan också kontakta Jordbruks-verkets smittskyddsenhet på telefon 036-15 50 00. 

Nedan kan du läsa om några av de allvarliga och smittsamma sjukdomar som ännu inte finns i Sverige, men som din hund kan drabbas av i övriga Europa. Tänk också på hur viktigt det är att vi inte får hit dessa sjukdomar.

RABIES
Rabies är en fruktad virussjukdom, som också smittar människor. Den angriper centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) och ger ökad salivavsöndring, förlamning eller kramp i svalget, omotiverade raseriutbrott, överkänslighet för ljud och ljus. Sjukdomen leder så småningom till döden. Viruset sprids via saliven, via bett från sjuka djur eller i kontakt med sår.

Rabies finns i hela Europa, undantaget Sverige, Norge, Island, Irland, Storbritannien (England, Skottland, Wales, Isle of Man, Kanalöarna, Nordirland), som är rabiesfria.

Hunden måste vara över 3 månader för att vaccineras mot rabies. Vaccination måste vara gjord inom de senaste 410 dagarna (1 år och 45 dagar) och godkänd av Jordbruksverket.
Tidigast 120 dagar efter sista rabiesvaccinationen görs ett blodprovstest för att kontrollera antikroppsnivån. Testet måste göras av veterinär och provsvaret, som skickas hem till dig, skall du spara, eftersom originalbeviset ska kunna visas upp i tullen vid hemresa. Skulle provsvaret visa på för låg antikroppsnivå, måste vaccinationen upprepas och nytt blodprov tas igen tidigast efter 120 dagar.

LEPTOSPIROS
Leptospiros är en av de globalt vanligaste bakteriella infektionerna, som även smittar människor (s k zoonoser) och som ger feber, blödningar i slemhinnorna och leverskador. Leptospiros finns bland annat hos vilda gnagare och sprids exempelvis via förorenade vattensamlingar och urin från smittade hundar. Hög dödlighet. Hundar som överlever infektion med arten Leptospira canicola blir ofta kroniska smittbärare.

Från och med 3 juli 2004 slopas kravet på vaccination mot Leptospiros vid utlandsresa. Jordbruksverket rekommenderar dock fortsatt att hundar vaccineras för att förhindra att sjukdomen förs in till Sverige.

VALPSJUKA, HCC OCH PARVO
Valpsjuka är en luftvägsinfektion, som orsakas av virus. Den ger rinnande ögon och nos, kräkningar, diarré och neurologiska symptom. Smittrisken är i många EU-länder högre än i Sverige, bland annat beroende på att andelen vaccinerade sällskapshundar är lägre. I vissa länder förekommer också herrelösa hundar som aldrig vaccinerats. Smittar via direktkontakt, avföring, urin och spyor.

Även HCC (smittsam leverinflammation) och parvovirus, ger upphov till allvarlig sjukdom och även dödsfall hos hund. 

De flesta veterinärer rekommenderar att alla hundar vaccineras mot valpsjuka, HCC och parvovirus som valpar och vid ca ett års ålder. Därefter ges uppföljande vaccinationer med 2–3 års intervall.

LEISHMANIA
Leishmania är en mycket svårbotad och dödlig sjukdom som finns i länderna runt Medelhavet och Portugal. I vissa regioner i södra Frankrike, Grekland och Spanien är den mycket vanlig. Sjukdomen orsakas av en parasit som överförs av skymnings- och nattaktiva sandmyggor. Den lever i hundens vita blodkroppar och ger hårlösa och fjällande hudfläckar, febertoppar, svaghet i bakbenen, hudsår och avmagring. Inkubationstiden kan vara flera år. Ofta rekommenderas avlivning av en smittad hund. Leishmania smittar även människor.

Bästa sättet att skydda sin hund är att undvika myggiga områden och att låta bli att rasta hunden kvällar och nätter i sådana områden.Du bör även använda det dokumenterat fästing- och myggavstötande Scaliborhalsbandet. Halsbandet bör sättas på minst två veckor innan hunden kommer till riskområdet.

ERLICHIOS, BABESIOS, HEPATOZOONOS
På varmare breddgrader sprider fästingar flera allvarliga sjukdomar och parasiter, även sådana som inte finns i Sverige. Erlichios, som orsakas av en bakterie, försvagar immunförsvaret. Babesios och hepatozoonos är båda mycket allvarliga sjukdomar, som orsakas av parasiter som överförs av den bruna hundfästingen och andra fästingarter.

Det är viktigt att skydda hunden från fästingar på resan. De fästingpreparat som finns i Sverige fungerar även på de exotiska fästingarna. Behandlingen bör påbörjas minst två veckor innan utresan. För övrigt bör man vidta samma försiktighetsåtgärder gällande fästingar och fästingbett som hemma. Noggrann fästingkrontroll bör göras under resan, speciellt på långhåriga raser.

RÄVENS BANDMASK
Rävens bandmask – Echinococcus multilocularis – är en parasit som förekommer hos bland annat katt, hund och räv i många EU-länder, däribland Danmark. Den kan även via bär och svamp smitta människor och orsaka allvarliga leverskador och dödsfall. Rävens bandmask finns inte i Sverige idag, därför är det oerhört viktigt att man avmaskar sin hund med medel som är verksamt mot rävens bandmask, innan den förs tillbaka till Sverige efter en utlandsvistelse!

HUNDENS DVÄRGBANDMASK
Hundens dvärgbandmask – Echinococcus granulosus – är också en farlig parasit, som kan finnas i rått kött och slakteriprodukter i utlandet. Den kan även smitta från hund till människa och orsaka sjukdom. Det är viktigt att avmaska hunden med medel som är verksamt mot dvärgband-mask både före hemresan och efter hemkomsten.

HJÄRTMASK
I södra Europa är risken för hjärtmasksmitta via myggbett stor i vissa regioner. Masken smittar via myggor och den vuxna parasiten bosätter sig i hundens hjärta där den orsakar symtom på hjärtfel. Hjärtmask förhindras effektivt genom att hundar som reser söderut behandlas med tabletter eller pour-on mot hjärtmask. Din veterinär kan hjälpa dig med val av preparat för din hund.

ANGIOSTRONGYLYS VASORUM
Angiostrongylus vasorum är en mer ovanlig parasit som förekommer hos hund (och räv) i södra och östra Europa. Masken har också nyligen påvisats i Danmark. Masken lever i hundens hjärta och lungartär. Hundar smittas genom att äta eller slicka i sig slem från parasitens mellan-värdar, olika sorters sniglar.

FALSK RABIES
Falsk rabies orsakas av ett virus som förekommer hos grisar. Sjukdomen förekommer inte i Sverige. Hundar smittas genom att äta rått kött från smittade grisar eller genom tillgång till exempelvis aborterade grisfoster eller döda grisar. Hos hund är sjukdomen alltid dödlig efter ett mycket kort förlopp med rabiesliknande symtom. Hundar på resa ska alltså inte äta rått svinkött eller vistas utan uppsikt nära svinbesättningar.

TUBERKULOS
I många länder är tuberkulos fortfarande vanligt hos exempelvis nötkreatur. Opasteuriserad mjölk och andra mjölkprodukter utgör där en smittrisk för både människor och djur. Resande hundar bör därför inte få möjlighet att slicka i sig mjölk i ladugårdar eller utfodras med riskprodukter.

BRUCELLOS
Brucellos är en allvarlig infektion som orsakar abort eller bitestikelinflammation och smittar vid parning eller vid kontakt med aborterade valpar eller flytningar från en smittad tik. En smittad hund kan vara smittförande i flera år. Brucellos har inte påvisats bland svenska hundar, men förekomsten i andra länder är mer oklar. Fall finns rapporterade från Spanien, Frankrike, Portugal och Tyskland.

SE UPP MED:

  • Rått kött och lokalt producerade grisöron och tuggben, som kan sprida falsk rabies och salmonella.
  • Opastöriserad mjölk och mjölkprodukter som kan sprida tuberkulos.
  • Slem från sniglar (hjärt- och lungparasiter använder snigeln som mellanvärd)
  • Pinjelarver, eftersom giftet på larverna kan orsaka kallbrand i hundens tunga
  • Bad i pölar och diken (där finns ofta leptospirabakterier).
  • Fästingar, som är farligare ju längre söderut i Europa du kommer och som sprider allvarliga sjukdomar och parasiter som inte finns i Sverige. Använd fästingavstötande halsband.

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: